Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej powłożonej w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 90...

Ciasna, dnia 07.04.2008 r. R GK.GG.7145-5/08 O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U ustnym nieograniczonym Wójt Gminy Ciasna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 90, stanowiącej własność gminy Ciasna, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1005/101...

Budowa sieci wodociągowej w Dzielnej

Wykonanie sieci o nastepującym zakresie: Budowa sieci w tym: rury PCV Ø 225/8,6 mm o dł. 8 729 m rury PVC Ø 110/4,2 mm o dł. 4 969m rury PE 80 Ø 40/3,7 mmm SDR 11 o dł. 1 555,50 m rury PE 80 Ø 50/4,6 mm SDR 11 o dł. 772,50 m rury PE 80 Ø 63/5,8 mm SDR 11 o dł. 79 m Przyłącza z wodomierzami 79 szt. ...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Ciasna, dnia 18.01.2008 r. R GK.GG.72241-6/07 OGŁOSZENIE O PRZETARGU ustnym nieograniczonym Wójt Gminy Ciasna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmujących drogi, położonych w Ciasnej przy ulicy Nowy Dwór, oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 29 o powierzchni 0,0324 ha i nr 35 o powierzchni 0,0235...

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość zabudowaną położoną w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej 20

Ciasna, dnia 11.01.2008 r. R GK.GG.7145-6/07 O G Ł O S Z E N I E O II P R Z E T A R G U ustnym nieograniczonym Wójt Gminy Ciasna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość zabudowaną, położoną w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 20 – trasie DK 11 Katowice – Poznań, oznaczoną geodezyjnie jako działka 246/3...

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego

Ciasna, dnia 15.01.2008 r. R GK.GG.72243-34/07 O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U ustnym nieograniczonym Wójt Gminy Ciasna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 34 m², przez 2 dni robocze w tygodniu w godzinach pracy Urzędu Gminy Ciasna, znajdującego się w podpiwniczeniu budynku,...

Obwieszczenie o II przetargu ustnym nieograniczonym

Ciasna, dnia 11.01.2008 r. R GK.GG.7145-6/07 O G Ł O S Z E N I E O II P R Z E T A R G U ustnym nieograniczonym Wójt Gminy Ciasna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość zabudowaną, położoną w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 20 – trasie DK 11 Katowice – Poznań, oznaczoną geodezyjnie jako działka...