Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 18.04.2008r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych. Proponuję następujące tematy posiedzenia: Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Informacja na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Ciasna. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r. Informacja...

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 23.04.2008r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy. Proponuję następujące tematy posiedzenia: Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Omówienie projektów uchwał w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi...

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) ZWOŁUJĘ dnia 28.04.2008r. o godz.13.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Ciasnej XIX Sesję Rady Gminy w Ciasnej z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności...

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

Ciasna, dnia 04.04.2008 r. R GK.GG.7145-3/08 W Y K A Z nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy Wójt Gminy Ciasna działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Ciasna nr XXXI/226/2005 z dnia 21.06.2005 r. oraz Uchwały Rady Gminy Ciasna Nr XVIII/122/2008 z dnia 26 marca 2008r. przeznacza...

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

Ciasna, dnia 04.04.2008 r. R GK.GG.7145-4/08 W Y K A Z nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy Wójt Gminy Ciasna działając na podstawie uchwały Rady Gminy Ciasna Nr XXXI/226/2005 z dnia 21.06.2005 r. oraz Uchwały Rady Gminy Ciasna Nr XVIII/121/2008 z dnia 26 marca 2008r. przeznacza...

Informacja Wójta Gminy o dniu wolnym od pracy

Szanowni mieszkańcy, informuję, że zgodnie z kodeksem pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela tzn. za dzień 3 maja 2008r. ustalam dzień 2 maja 2008r. dniem wolnym od pracy - Urząd Gminy będzie w tym dniu nieczynny. Wójt /-/ mgr inż. Zdzisław Kulej