Oferty inwestycyjne

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

R GK.GG.72241-5/09                                                  Ciasna, dnia 30.04.2009 r.

 

 

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową, niezabudowaną w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położoną w Dzielnej, przy drodze szutrowej ul. Wiejskiej, oznaczoną geodezyjnie jako działka 376/38 o pow. 0,1551 ha, zapisaną w KW WL 70 Dzielna, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu jako własność gminy Ciasna.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Dzielna w gminie Ciasna, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Ciasnej XXI/133/2008 z dnia 29.05.2008r, przedmiotowa nieruchomość jest położona na terenie oznaczonym na rysunku planu 4MNR. Nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Cena wywoławcza do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność gminy Ciasna wynosi 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych  ) plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.

 

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia poprzedniego przed dniem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Dodatkowych informacji udziela biuro nr 9 Urzędu Gminy w Ciasnej w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

 Wójt Gminy Ciasna

/-/ mgr inż. Zdzisław Kulej

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30-04-2009
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Daniel Jenszczok
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2009 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kornelia Wrzesińska
Ilość wyświetleń: 10791
04 maja 2009 15:04 Kornelia Wrzesińska - Dodanie załącznika.
04 maja 2009 15:03 Kornelia Wrzesińska - Utworzenie dokumentu.