Informacje i obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne projektu "Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji"

Z wyżej wymienionym programem można zapoznać się na stronie www.slaskie.pl lub w Urzędzie Gminy Ciasna, pokój 13 w godzinach pracy Urzędu.