Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej zwanej „PZP”, o wartości nie przekraczającej kwoty 221 000 euro.

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ciasnej

Wójt Gminy Ciasna ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ciasnej, oznaczonych geodezyjnie jako działki: - Nr 1200/4 o powierzchni 0,0801 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1201/4 o powierzchni 0,0749 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1202/4 o powierzchni 0,0751 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1203/4...

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Sierakowie Śląskim

Wójt Gminy Ciasna ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Sierakowie Śląskim, oznaczonych geodezyjnie jako działki: - Nr 695/3 o powierzchni 0,1021 ha z k.m. 8 Sieraków, - Nr 696/3 o powierzchni 0,0901 ha z k.m. 8 Sieraków, - Nr 697/3 o powierzchni 0,0900...

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 6 Gmin w Województwie Śląskim Numer referencyjny: RGK.GK.271.1.2018

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 6 Gmin w Województwie Śląskim „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli...