Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ciasna

3. Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ciasna. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części: 3.1.1. Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciasna. Zakres ubezpieczenia...