Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 90

Ciasna, dnia 29.09.2008 r. R GK.GG.7145-5/08 O G Ł O S Z E N I E O II P R Z E T A R G U ustnym nieograniczonym Wójt Gminy Ciasna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 90, stanowiącej własność gminy Ciasna, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1005/101...

Przetarg ustny nieograniczony nawydzierżawienie na cele rolne nieruchomości gruntowej położonej w Panoszowie

Ciasna, dnia 21.07. 2008r. R GK.GG.72243-2/08 O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U ustnym nieograniczonym Wójt Gminy Ciasna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na cele rolne nieruchomości gruntowej położonej w Panoszowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 437/141 na mapie 3 Panoszów o pow. 15,0229...