Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę opału wraz z dowozem do kotłowni komunalnych na terenie Gminy Ciasna

Ciasna: Sukcesywna dostawa opału wraz z dowozem do kotłowni komunalnych na terenie Gminy Ciasna Numer ogłoszenia: 422530 - 2010; data zamieszczenia: 29.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd...

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę oleju opałowego wraz z dowozem do kotłowni komunalnej w Panoszowie ul. Ceramiczna 19

Ciasna: sukcesywną dostawę oleju opałowego wraz z dowozem do kotłowni komunalnej w Panoszowie ul. Ceramiczna 19 Numer ogłoszenia: 422614 - 2010; data zamieszczenia: 29.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

Ogłosznie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - RGK.GG.72241-10/10 z dnia 30.09.2010

Wójt Gminy Ciasna ogłasza przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w Zborowskiem przy ul. Borkowej Treść ogłoszenia w załączniku.

„Wymiana źródła ciepła i wewnętrznej instalacji c.o wraz z remontem kotłowni” w Molnej przy ul. Tylnej1 w ramach zadania Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości Molna i Wędzina w Gminie Ciasna.

I. ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest GMINA CIASNA, ul. Nowa 1a tel.: 034 3535100 faks: 034 3535105 e-mail: ciasnargk@ug.pl II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA Postępowanie oznaczone jest jako RGK. MB 341-4/10 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENA 1. Przedmiotem...

ZSP Ciasna - przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę opału do kotłowni administrowanych przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciasnej.

Zamawiającym jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ciasnej ,42-793 Ciasna ul. Zjednoczenia 2a tel.: 034 3535081 faks: 034 3512218 e-mail: zszp.ciasna@ interia.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w załączniku do ogłoszenia