Przetargi (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Pprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Ciasnej przy ul. Dobrodzieńskiej 4/1, stanowiącej własność gminy Ciasna

Wójt Gminy Ciasna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Ciasnej przy ul. Dobrodzieńskiej 4/1, stanowiącej własność gminy Ciasna, oznaczonej geodezyjnie jako działka 306/58 z k.m. 6 Jeżowa obrębu Ciasna o pow. 0,0304 ha, zapisanej w KW 48651, prowadzonej przez...

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę rolną, położoną w Dzielnej, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 256/83 z k.m. 1-4 Dzielna

Wójt Gminy Ciasna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę rolną, położoną w Dzielnej, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 256/83 z k.m. 1-4 Dzielna o powierzchni 0,7660 ha, zapisaną w KW 786, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu jako własność gminy Ciasna. Przedmiotowy...