Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (45)


Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 130,00 m² gruntu stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna z wykorzystaniem na ogródek przydomowy.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 1136/21 o pow. 0,0284 ha z k.m. 4 Ciasna, zapisana w księdze wieczystej Nr CZ1L/00001443/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ciasna w gminie Ciasna, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Ciasna Nr XXIV/167/2012 z dnia 29.06.2012r. (Dz.U. z 2012, Poz. 3488), nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem KDD – droga publiczna. Nieruchomość nie posiada nadanej kategorii drogi gminnej i nie pełni funkcji drogi publicznej.

Treść ogłoszenieWykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (46)


Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 60,00 m² gruntu stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna z wykorzystaniem na ogródek przydomowy.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 1135/21 o pow. 0,0122 ha z k.m. 4 Ciasna, zapisana w księdze wieczystej Nr CZ1L/00001443/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ciasna w gminie Ciasna, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Ciasna Nr XXIV/167/2012 z dnia 29.06.2012r. (Dz.U. z 2012, Poz. 3488), nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem KDD – droga publiczna. Nieruchomość nie posiada nadanej kategorii drogi gminnej i nie pełni funkcji drogi publicznej.

Treść ogłoszenieWykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (47)


Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 81,00 m² gruntu stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna z wykorzystaniem na ogródek przydomowy.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 1134/21 o pow. 0,0141 ha z k.m. 4 Ciasna, zapisana w księdze wieczystej Nr CZ1L/00001443/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ciasna w gminie Ciasna, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Ciasna Nr XXIV/167/2012 z dnia 29.06.2012r. (Dz.U. z 2012, Poz. 3488), nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem KDD – droga publiczna. Nieruchomość nie posiada nadanej kategorii drogi gminnej i nie pełni funkcji drogi publicznej.

Treść ogłoszenie

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Świtała
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2018 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Widera
Ilość wyświetleń: 77
21 września 2018 09:21 Marek Widera - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2018 09:20 Marek Widera - Dodanie załącznika [47.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2018 09:20 Marek Widera - Dodanie załącznika [46.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)