Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykazy nieruchomości

RGK.GG.6850.2.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Przeznacza się do użyczenia pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 72,83 m² znajdujące się w budynku położonym w Zborowskiem przy ul. Głównej 34. Budynek usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 269/6 z k.m. 10 Zborowskie...

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia

RGK.GG.6845.7.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 24,00 m² gruntu pod garażem blaszanym nietrwale z gruntem związanym, stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Panoszów przy ul. Ceramicznej. Przedmiotowa nieruchomość...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości gruntowe niezabudowane w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. Nieruchomości stanowią własność Gminy Ciasna, zapisane są w KW CZ1L/00055884/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. W dziale III KW widnieje wpis służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna,...

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Sierakowie Śląskim, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 884/237 z k.m. 2 obrębu Sieraków o powierzchni 0,5000 ha. Nieruchomość stanowi użytek RV. Nie dopuszcza się zmiany sposobu...