Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat w sprawie stawek za zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków

Gmina Ciasna informuje, że od dnia 16 czerwca 2019 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Ciasna obowiązywać będą nowe stawni dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia

RGK.GG.6840.1.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Zborowskie Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 357/241 z k.m. 7 o...

Wykazy nieruchomości

RGK.GG.6850.2.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Przeznacza się do użyczenia pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 72,83 m² znajdujące się w budynku położonym w Zborowskiem przy ul. Głównej 34. Budynek usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej