Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Sierakowie Śląskim, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 884/237 z k.m. 2 obrębu Sieraków o powierzchni 0,5000 ha. Nieruchomość stanowi użytek RV. Nie dopuszcza się zmiany sposobu...

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia

6840.10.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 488/58 z k.m. 5-I obrębu Ciasna o pow. 0,0444 ha...