Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ciasna, dnia 14 lipca 2008r. RG K. S K 763 7-1/15/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj Dz.U. z 2000 r.. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) z a w i a d a m i a m o wszczęciu w dniu 09.07.2008r. na wniosek Przedsiębiorstwa...

Nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta ds. ochrony środowiska

W ó j t G m i n y C i a s n a ul. Nowa 1a 42-793 Ciasna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta ds. ochrony środowiska 1. Wymagania niezbędne: a) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie wyższe kierunkowe - ochrona środowiska lub inżynieria środowiska znajomość...

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) z w o ł u j ę dnia 16.07.2008r. o godz.13.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Ciasnej XXII Sesję Rady Gminy w Ciasnej z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1) Otwarcie sesji i stwierdzenie...

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 14.07.2008r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy. Proponuję następujące tematy posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 2. Omówienie projektów uchwał w sprawie: 1) udzielenia pomocy finansowej gminie Woźniki na organizację dożynek, 2) zmian w budżecie, 3)...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

Ciasna, dnia 1 lipca 2008r R GK.MB 7330-4/08 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciasna Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) Zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 1 lipca 2008r. została wydana decyzja Nr R GK.MB 7330-4/08 o ustaleniu inwestycji celu...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Ciasna, dnia 20.06.2008 r. R GK.GG. 72240-27/08 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Wójt Gminy Ciasna przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową na rzecz użytkownika wieczystego Pana Piotra Pochopin, położoną w Sierakowie Śląskim przy ulicy Szkolnej, oznaczoną geodezyjnie jako działka...

Obwieszczenie Wójta Gminy

Ciasna, dnia 11 czerwca 2008r. R GK.MB 7330-3/08 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciasna Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) Zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 10 czerwca 2008r. została wydana decyzja Nr R GK.MB 7330-3/08 o ustaleniu inwestycji...

Treść pisma

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adm. w spra. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej ...

Ciasna, dnia 28 maja 2008r. ROK. SK 7637-1/6/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dniu 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj Dz.U. z 2000r.. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) z a w i a d a m i a m o wszczęciu w dniu 14.04.2008r. na wniosek „EK.O –...

Konkurs na najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego oraz najlepsze gospodarstwo rolne powiatu lublinieckiego

Ciasna, dnia 29.05.2008r. R GK.GR.6062-6/08 O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu na „Najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego oraz najlepsze gospodarstwo rolne Powiatu Lublinieckiego". Informuję, że karty zgłoszenia do konkursu znajdują...

Treść dokumentu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Ciasna i Sieraków Śl. - Sieraków Śl. ul. Stawowa

Ciasna, dnia 27 maja 2008r. RGK. SK 7637-1/10/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj Dz.U. z, 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm. ) z a w i a d a m i a m o wszczęciu w dniu 23.05..2008r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego...