Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie dotyczące zbycia drewna opałowego

Gmina Ciasna ogłasza zbycie drewna pochodzącego z usunięcia drzew w terenów gminy Ciasna. Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe w ilości 33 m3 w cenie 60,00 zł netto za 1 m3. Termin zakończenia sprzedaży 6.03.2018 r. o godz. 9:00. Załączniki: Treść ogłoszenia [39.72 KB]

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Glinicy Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 122 z k.m. 1 Glinica o pow. 0,7460 ha, zapisaną w KW CZ1L/00043884/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy...

Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Glinicy, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 195/8 o powierzchni 0,3304 ha z k.m. 9 obrębu Glinica. Nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, posiada urządzoną księgę wieczystą...

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 0,4000 ha[RIVa] stanowiącą część nieruchomości położonej w Wędzinie, oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 248/122 z k.m. 4 obrębu Wędzina. Przeznaczona do wydzierżawienia część nieruchomości nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przedmiotowa...