Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu opisu inwentaryzacyjnego

Wójt Gminy Ciasna, działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciasna opisu inwentaryzacyjnego...

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i zbycia w drodze zamiany

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 1056/39 z k.m. 1 Glinica o pow. 0,1873 ha, zapisaną w KW CZ1L/00048517/6,...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego ograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 122 z k.m. 1 Glinica o pow. 0,7460 ha, zapisaną w KW CZ1L/00043884/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość...

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (8)

RGK.GG.6845.33.2018 Przeznacza się do wynajęcia w trybie bezprzetargowym pomieszczenie gospodarcze Nr 12 o powierzchni użytkowej 5,79 m², znajdujące się w budynku gospodarczym usytuowanym na nieruchomości położonej w miejscowości Wędzina przy ul. Lompy. Treść ogłoszenia RGK.GG.6845.34.2018 Przeznacza się do wynajęcia w trybie bezprzetargowym...