Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 15,00 m² gruntu pod garażem blaszanym nietrwale z gruntem związanym, stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako działka Nr...

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 9.11.2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy w dniu 22.11.2018r. o godz. 14,30.

Transmisja Sesji Rady Gminy Ciasna dostępna będzie pod adresem: https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=slaskie&rada=rada_gminy_ciasna

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (45) Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 130,00 m² gruntu stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna z wykorzystaniem na ogródek przydomowy. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona...

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (7) Przeznacza się do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Ciasna, położoną w Sierakowie Śląskim, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 700/4 o pow. 0,0171 ha z k.m. 4 obrębu Sieraków. Nieruchomość...