Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 15,00 m² gruntu pod garażem blaszanym nietrwale z gruntem związanym, stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako działka Nr...

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 9.11.2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy w dniu 22.11.2018r. o godz. 14,30.

Transmisja Sesji Rady Gminy Ciasna dostępna będzie pod adresem: https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=slaskie&rada=rada_gminy_ciasna