Komunikaty (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: referent do spraw administracyjnych

LISTA KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne na stanowisko: referent do spraw administracyjnych W wyniku wstępnej selekcji kandydatów na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: lp. imię i nazwisko miejsce...

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) Z W O Ł U J Ę dnia 29.12.2008r. o godz.13.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Ciasnej XXIX Sesję Rady Gminy w Ciasnej z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności...

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 18.12.2008r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Wspólnych Komisji Rady Gminy. Proponuję następujące tematy posiedzenia: Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Wyjazd radnych do sołectwa Dzielna celem zapoznania się z wykonaniem inwestycji w zakresie wodociągowania. Omówienie...

Posiedzenie Komisji Gospodarki

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 17.12.2008r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki. Proponuję następujące tematy posiedzenia: Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Omówienie projektu budżetu gminy na 2009r. Omówienie obowiązującej umowy w sprawie wysokości czynszu dla Spółki Patoka. Sprawy...

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

Ciasna, dnia 1 grudnia 2008r. R GK.MB 7330-5/01 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciasna Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) Zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 1 grudnia 2008r. została wydana decyzja Nr R GK.MB 7330-5/08 o ustaleniu inwestycji...

SESJA RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Z W O Ł U J Ę dnia 26.11.2008r. o godz.13.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Ciasnej XXVIII Sesję Rady Gminy w Ciasnej z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

SESJA RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz § 39 i 40 Statutu Gminy Ciasna ZWOŁUJĘ dnia 20.11.2008r. o godz.12.30 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Ciasnej XXVII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy w Ciasnej z następującym proponowanym porządkiem...