Kontrole wewnętrzne

Wybierz rok

Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Ciasna w 2012 r.

Informuję, iż dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających dostępne są do wglądu w Urzedzie Gminy w godzinanch od 7.30 do 15.30. Kontakt: Sekretariat Urzędu Gminy Ciasna tel. 34 35 35 100

Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Ciasna w 2011 r.

Informujemy, iż dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy w godzinach od 7.30 do 15.30. Kontakt: Sekretariat Urzędu Gminy Ciasna, tel. 34 35 35 100

Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Ciasna w 2010 r.

Informuję, iż dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających dostępne są do wglądu w Urzedzie Gminy w godzinanch od 7.30 do 15.30. Kontakt: Sekretariat Urzędu Gminy Ciasna tel. 34 35 35 100

Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Ciasna w 2009 r.

Informuję, iż dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających dostępne są do wglądu w Urzedzie Gminy w godzinanch od 7.30 do 15.30. Kontakt: Sekretariat Urzędu Gminy Ciasna tel. 34 35 35 100

Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Ciasna w 2008 r.

Informuję, iż dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających dostępne są do wglądu w Urzedzie Gminy w godzinanch od 7.30 do 15.30. Kontakt: Sekretariat Urzędu Gminy Ciasna tel. 34 35 35 100