Zarządzenia

Wybierz rok

Zarzadzenie Nr 76/2008 Wójta Gminy Ciasna z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Ciasna

ZARZĄDZENIE Nr 76/2008 WÓJTA GMINY CIASNA z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Ciasna. Na podstawie art.18 ust.4 oraz art.20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. z 2004 roku. Nr 421, póz.2416...

Zarzadzenie Nr 71/2008 Wójta Gminy Ciasna z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosku o pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników

Zarządzenie Nr 72/2008 Wójta Gminy Ciasna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosku o pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników Na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej...

Zarządzenie Nr 59/2008 Wójta GMiny Ciasna z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie opinii organu prowadzącego dotyczącego powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE NR 59/2008 WÓJTA GMINY CIASNA z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie opinii organu prowadzącego dotyczącecgo powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. / tekst jedn. z 2004 r. Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z póź zm./ oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 w z...

Zarządzenie Nr 58/2008 Wójta Gminy Ciasna z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie opinii organu prowadzącego dotyczącego powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE NR 58/2008 WÓJTA GMINY CIASNA z dniu 17 lipca 2008 r. w sprawie opinii organu prowadzącego dotyczącego powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły Na podstawie art. 37 ust. l ustawy o systemie oświaty z. dnia 7 września 1991 r. / tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z póź zm./ oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 w...

Zarządzenie Nr 51/2008 Wójta Gminy Ciasna z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 51/2008 Wójta Gminy Ciasna z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z póz. zm./ oraz w związku z art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień...

Zarządzenie Nr 48/2008 Wójta Gminy Ciasna z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia wzoru ststuetki

Zarządzenie Nr 48/2008 Wójta Gminy Ciasna z dnia 25.06.2008r. w sprawie zatwierdzenia wzoru statuetki Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, póz.1591 z póżn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Ciasnej Nr Vl/40/2007 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie nadania...

Zarządzenie Nr 47/2008 Wójta Gminy Ciasna z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej

Zarządzenie Nr 47/2008 Wójta Gminy Ciasna z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowa...