Przetargi

Wybierz rok

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na planowany deficyt budżetu gminy w 2015 r

I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa o charakterze priorytetowym, polegająca na udzieleniu i obsłudze na rzecz Gminy Ciasna złotówkowego kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł słownie: jeden milion złotych zero groszy, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2015...