Pomoc publiczna

Wybierz rok

Wykaz osób którym w 2009 roku udzielono pomocy publicznej

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 ze zm.) Wójt Gminy Ciasna podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 r. – zwrot podatku akcyzowego...