Stanowiska

Wójt Gminy

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (do dnia 31.08.2013r.)

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej

Stanowisko ds. bud.gosp. mieszkaniowej i inwest. kubaturowych

Stanowisko ds. oświatowo - administracyjnych

Stanowisko ds. komunalnych

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

Stanowisko ds. komunalnych

Stanowisko ds. wymiaru i podatków

Stanowisko ds. geodezji, rolnictwa i leśnictwa

Stanowisko ds. księgowości, planowania i analizy budżetu

Stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa

Stanowisko ds. księgowości podatkowej oraz windykacji należności podatkowych

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Drugi Zastępca Kierownika USC

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Stanowisko ds. wymiaru i podatków

Stanowisko ds. obsługi kasy i księgowości budżetowej

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej

Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Stanowisko: Zastępca Kierownika USC

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac

Stanowisko: Informatyk (umowa zlecenie)

Stanowisko: Pomoc administracyjna

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (do dnia 31 sierpnia 2011 r.)

Stanowisko ds. sekretarsko-kancelaryjnych

Stanowisko ds. oświatowo - administracyjnych

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Zastępca Kierownika USC

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 09:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 17594
12 września 2016 14:18 Marek Widera - Dodanie stanowiska: Zastępca Kierownika USC.
12 września 2016 14:17 Marek Widera - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
12 września 2016 14:17 Marek Widera - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. oświatowo - administracyjnych.