Zmiana imion i nazwisk

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Podanie z załączeniem następujących dokumentów:

  1. odpis skrócony aktu urodzenia (kawaler, panna),
  2. odpis skrócony aktu małżeństwa,
  3. Odpis zupełny aktów urodzeń małoletnich dzieci,
  4. zgoda dziecka na zmianę nazwiska (gdy ukończyło 14 lat),

Do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zawsze konieczna jest zgoda obydwojga rodziców.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o zmianę nazwiska lub imienia Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego właściwemu wg miejsca zamieszkania na pobyt stały składa osoba zainteresowana.
Osoby zamieszkałe za granicą składają podanie za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty

Opłata za decyzję ustalającą pisownię imienia lub nazwiska wynosi 22 zł
Opłata za decyzję o zmianie imienia lub nazwiska wynosi 37 zł.

(szczegółowy wykaz podmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej1) Dz.U. z 2006r. Nr 226, poz. 1635 z późniejszymi zmianami)

Decyzja wydawana jest po wpłaceniu wymaganej kwoty w kasie na kwit lub na konto bankowe:
Nr konta BS Gliwice O/Ciasna 27 8457 0008 2012 0300 0231 0001

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1956r. o zmianie imion i nazwisk ( t.j. z 2005r. Nr 233, poz. 1992 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

odwołanie od decyzji w ciągu 14 dni od daty odbioru decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ciasnej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2008 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Brygida Marczyk
Ilość wyświetleń: 2714
28 maja 2008 15:10 Brygida Marczyk - Aktualizacja danych sprawy.
28 maja 2008 15:09 Brygida Marczyk - Aktualizacja danych sprawy.
28 maja 2008 15:04 Brygida Marczyk - Aktualizacja danych sprawy.