Zgłoszenie zgonu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza oraz dokumentu tożsamości zmarłego.
Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prowadzonego przez Policję czy Prokuraturę akt zgonu sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia zgonu przez ten organ.

Miejsce złożenia dokumentów

42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a - budynek USC

Podstawa prawna

art. 64 prawa o aktach stanu cywilnego.

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu, w urzędzie stanu cywilnego miejsca tego zdarzenia.
Obowiązek zgłoszenia zgonu dotyczy również cudzoziemca.

Sporządzenie aktu zgonu (art. 66 prawa o aktach stanu cywilnego )
Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza oraz dokumentu tożsamości zmarłego.

Inne informacje

Osoby zobowiązane do zgłoszenia zgonu: małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby obecne przy zgonie.
3 egz. aktu zgonu wydaje się bezpłatnie.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2574
28 maja 2008 14:22 Brygida Marczyk - Aktualizacja danych sprawy.
28 maja 2008 14:21 Brygida Marczyk - Aktualizacja danych sprawy.
22 kwietnia 2008 14:31 Administrator - Utworzenie sprawy.