Możność zawarcia małżeństwa przez cudzoziemca

Jednostka prowadząca

Podstawa prawna

(art. 56 prawa o aktach stanu cywilnego)
Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2432
22 kwietnia 2008 14:30 Administrator - Utworzenie sprawy.