Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie lekarskie wystawione na specjalnym druku, zwane "zgłoszenie urodzenia" odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców ( jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie -odpis skrócony urodzenia matki), dowody osobiste rodziców (zgłaszającego).

Miejsce złożenia dokumentów

42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a - budynek USC

Podstawa prawna

art. 33, 39, 40, M prawa o aktach stanu cywilnego.
Oświadczenie o wyborze dla dziecka imienia (imion)
Art. 50 prawa o aktach stanu cywilnego
Wyboru imienia (imion) rodzice dokonują wspólnie, a przy braku takiego porozumienia w tej sprawie rozstrzyga Sąd Opiekuńczy (art. 97 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
Nie można wybrać dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego w formie zdrobniałej, oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.
Oświadczenie o zmianie imienia dziecka

Art. 51 prawa o aktach stanu cywilnego
Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) wpisanych do aktu.

Inne informacje

1. Termin zgłoszenia
W ciągu 14 dni od dnia urodzenia


2. Osoby obowiązane do zgłoszenia urodzenia dziecka
w kolejności :
1. ojciec
2. lekarz położna lub ima osoba obecna przy porodzie,
3. matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala
4. w sytuacji gdy żadna z osób wymienionych nie może spełnić tego ooowiązku, zgłoszenia urodzenia może dokonać, w imieniu osoby zobowiązanej, pełnomocnik.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i wymienione imię, jakie ma być nadane dziecku
5. Po sporządzeniu aktu urodzenia - 3 agz. odpisu skróconego wydawane są bezpłatnie.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2572
28 maja 2008 14:24 Brygida Marczyk - Aktualizacja danych sprawy.
22 kwietnia 2008 14:27 Administrator - Utworzenie sprawy.