Deklaracja na podatek od środków transportowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wzór informacji do pobrania jako załącznik.

Miejsce złożenia dokumentów

Wójt Gminy Ciasna,

 ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna,

tl. 34/3535100

Termin i sposób załatwienia

Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

Podstawa prawna

Art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2016 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Zawierucha
Ilość wyświetleń: 667
17 czerwca 2016 14:20 Anna Zawierucha - Dodanie załącznika.
17 czerwca 2016 14:17 Anna Zawierucha - Dodanie załącznika.
17 czerwca 2016 14:14 Anna Zawierucha - Utworzenie sprawy.