Deklaracja na podatek rolny

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wzór informacji do pobrania jako załącznik.

Miejsce złożenia dokumentów

Wójt Gminy Ciasna,

ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna.

tel. 34/3535100

Termin i sposób załatwienia

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2016 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Zawierucha
Ilość wyświetleń: 774
17 czerwca 2016 14:04 Anna Zawierucha - Dodanie załącznika.
17 czerwca 2016 14:01 Anna Zawierucha - Utworzenie sprawy.