Deklaracja na podatek od nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wzór informacji do pobrania jako załącznik.

Miejsce złożenia dokumentów

Wójt Gminy Ciasna,

ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna.

tel. 34/3535100

Termin i sposób załatwienia

Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2016 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Zawierucha
Ilość wyświetleń: 904
17 czerwca 2016 14:06 Anna Zawierucha - Dodanie załącznika.
17 czerwca 2016 13:59 Anna Zawierucha - Dodanie załącznika.
17 czerwca 2016 13:58 Anna Zawierucha - Utworzenie sprawy.