Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych podatnika oraz o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Podanie podatnika oraz numer NIP

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy lub na skrzynkę podawczą znajdującą się pod adresem: www.ciasna.eboi.pl (ze skrzynki korzystać można po uprzednim zalogowaniu).

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 1) (Dz.U. Nr 225 poz.960 z póź.zm.):
zaświadczenie wydawane jest po wpłaceniu w kasie na kwit lub na konto bankowe 21 zł.
Nr konta BS Gliwice O/Ciasna 27 8457 0008 2012 0300 0231 0001

Termin i sposób załatwienia

W zasadzie w dniu wniesienia podania lub w ciągu 7 dni od dnia złożenia podania.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2603
02 czerwca 2008 09:04 Brygida Marczyk - Dodanie załącznika.
02 czerwca 2008 09:02 Brygida Marczyk - Dodanie załącznika.
12 maja 2008 12:48 Brygida Marczyk - Aktualizacja danych sprawy.