Rozłożenia na raty, odroczenia w podatku od nieruchomości, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku leśnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

pisemne podanie podatnika z pełnym uzasadnieniem oraz numer NIP-u

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy lub na skrzynkę podawczą znajdującą się pod adresem: www.ciasna.eboi.pl (ze skrzynki korzystać można po uprzednim zalogowaniu).

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 1) (Dz.U. Nr 225 poz.960 z póź.zm.) zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

po rozpatrzeniu całego zebranego materiału dowodowego załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca

Podstawa prawna

art. 67a, art. 48 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

- od decyzji służy stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w termine 14-tu dni od daty otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Ciasna.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2393
12 maja 2008 11:06 Brygida Marczyk - Aktualizacja danych sprawy.
12 maja 2008 10:35 Brygida Marczyk - Aktualizacja danych sprawy.
03 kwietnia 2008 11:45 Administrator - Utworzenie sprawy.