Dokonanie wymiaru oraz korekty wymiaru na dany rok podatkowy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

złożenie informacji na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny wg wzorów obowiązujących na dany rok podatkowy tj. IN-1, IR-1 i IL-1 dla osób fizycznych oraz DN-1, DR-1 i DL-1 dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy lub na skrzynkę podawczą znajdującą się pod adresem: www.ciasna.eboi.pl (ze skrzynki korzystać można po uprzednim zalogowaniu).

Opłaty

- zwolnione z opłat

Termin i sposób załatwienia

w terminie 14-tu dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego -dot. osób fizycznych; do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego - dot. osób prawnych jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (D. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) ustawy z dnia 12.01.1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U z 2006 r. nr 121 póz. 844 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.) ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.).

Inne informacje

Informacje o wysokości podatku na dany rok oraz wzory deklaracji znajdują się w menu:
Prawo lokalne - podatki i opłaty.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 11:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2741
12 maja 2008 10:23 Brygida Marczyk - Aktualizacja danych sprawy.
12 maja 2008 10:20 Brygida Marczyk - Aktualizacja danych sprawy.
03 kwietnia 2008 11:37 Administrator - Utworzenie sprawy.