Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

podanie

Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

- Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych.
- Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, dokonywana jest wycena i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Po upływie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone są z nabywcą rokowania.
- Następnie zawierana jest umowa notarialna.
- Sprawy z zakresu sprzedaży lokali mieszkalnych mają charakter administracyjny i cywilnoprawny.

Podstawa prawna

-Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 46, póz. 543 z 2000r. z późniejszymi zmianami);
-Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. Nr 80, póz. 903 z późniejszymi zmianami);
-Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, póz. 93 z 1964r. z późniejszymi zmianami);
-Uchwała Nr VI/64/2003 Rady Gminy Ciasna z dnia 17 kwietnia 2003r. W sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ciasna.

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego , gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2353
03 kwietnia 2008 11:16 Administrator - Utworzenie sprawy.