Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- Wniosek
- Kopia mapy zasadniczej z wniesionym budynkiem.

Opłaty

- na wniosek - 5,00 zł.
- na każdy załącznik do wniosku - 0,50 zł.
- za zaświadczenie - 11,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Wydanie stosownego zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych
dokumentów.

Podstawa prawna

Art.47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity Dz. U. Z 2000 r. Nr 100 póz. 1086) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z
dnia 25 czerwca 1968r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz.IJ.Nr23 poz.151 z późn.zm.)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 11:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2669
03 kwietnia 2008 11:09 Administrator - Dodanie załącznika.
03 kwietnia 2008 11:08 Administrator - Utworzenie sprawy.