Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w celu zaliczenia do pracowniczego stażu pracy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek osoby zainteresowanej o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy lub na skrzynkę podawczą znajdującą się pod adresem: www.ciasna.eboi.pl (ze skrzynki korzystać można po uprzednim zalogowaniu).

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 1) (Dz.U. Nr 225 poz.960 z póź.zm.) zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni od momentu złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku o wyliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, art. 217 KPA.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2737
12 maja 2008 12:10 Brygida Marczyk - Aktualizacja danych sprawy.
12 maja 2008 12:07 Brygida Marczyk - Aktualizacja danych sprawy.
12 maja 2008 12:04 Brygida Marczyk - Aktualizacja danych sprawy.