Wydanie odpisu skróconego( zupełnego) aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o dokonanym w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, o zaginięciu lub zniszczeniu księgi

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

dowód osobisty

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego lub jego Zastępcy

Opłaty

- odpis skrócony - 22 zł
- odpis zupełny - 33 zł
- zaświadczenie – 24 zł

(szczegółowy wykaz podmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej1) Dz.U. z 2006r. Nr 226, poz. 1635 z późniejszymi zmianami)

Odpisy są wydawane po wpłaceniu wymaganej kwoty w kasie na kwit lub na konto bankowe:
Nr konta BS Gliwice O/Ciasna 27 8457 0008 2012 0300 0231 0001

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie lub z zastosowaniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

Podstawa prawna

Prawo o aktach stanu cywilnego - ustawa z dnia 29 września 1986 r. Dz.U.Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami)

Tryb odwoławczy

odwołanie od decyzji w ciągu 14 dni od daty odbioru decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ciasnej

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2687
28 maja 2008 14:33 Brygida Marczyk - Aktualizacja danych sprawy.
03 kwietnia 2008 10:46 Administrator - Dodanie załącznika.
03 kwietnia 2008 10:45 Administrator - Utworzenie sprawy.