Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty,
- wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego " lub "Zgłoszenie pobytu czasowego pow. 3 m-ce"potwierdzone przez właściciela lokalu.
- do wglądu - tytuł prawny do lokalu ( akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu)

Miejsce złożenia dokumentów

42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a - budynek USC

Opłaty

wolne od opłat

Termin i sposób załatwienia

- przed upływem czwartej doby.
- osobiście

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 10:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2534
12 czerwca 2013 14:43 Marek Widera - Dodanie załącznika.
12 czerwca 2013 14:42 Marek Widera - Dodanie załącznika.
21 maja 2013 13:30 Marek Widera - Aktualizacja danych sprawy.