Realizacja obowiązku nauki

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

Termin i sposób załatwienia

Termin : 30 wrzesień każdego roku lub w terminie 14 dni od dnia zmiany szkoły w której był realizowany obowiązek nauki.
Dostarczenie zaświadczenia właściwej szkoły lub złożenie oświadczenia na poniższym druku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Inne informacje

Brak realizacji obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej zgodnie z art. 20 ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2011 09:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Gabor - Buczek
Ilość wyświetleń: 1782
26 stycznia 2011 09:32 Monika Gabor - Buczek - Dodanie załącznika.
26 stycznia 2011 09:31 Monika Gabor - Buczek - Utworzenie sprawy.