Podatki i opłaty

Wybierz rok

Uchwała Nr XXVIII/179/2008 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zarzadzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na rok 2009

Uchwała Nr XXVIII/179/2008 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na rok 2009. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie...