Ławników 2011

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wybory ławników - termin zgłoszenia kandydatów

O G Ł O S Z E N I E Informuję, że w terminie do dnia 30 czerwca 2011r. można składać do Rady Gminy Ciasna zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz do Sądu Rejonowego w Lublińcu. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne...