Konsultacje aktów prawa miejscowego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr RSO.SE. 0050.64.2017 Wójta Gminy Ciasna z dnia 10.05.2017 r. w sprawie ustalenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz mieszkańcami Gminy Ciasna dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciasna na lata 2017-2023

Przedmiotem konsultacji jest projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciasna na lata 2017-2023, który następnie zostanie przyjęty stosowną uchwałą Rady Gminy Ciasna . Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciasna stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na...

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.52.2017 Wójta Gminy Ciasna z dnia 03 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciasna w gminie Ciasna.

Ustala się przeprowadzenie konsultacji w formie: 1) zamieszczenia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciasna w gminie Ciasna na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciasna www.ciasna.bipgmina.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciasna. 2) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem drogi elektronicznej lub bezpośrednio...