Rejestr skarg i wniosków

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr skarg i wniosków

Lp. Data wpływu skargi/wniosku Podmiot i przedmiot skargi/wniosku Dotyczy podmiotu Sposób załatwienia Uwagi 1. 15.05.2007 r. Wójt Gminy Ciasna – zwodociągowanie sołectwa Zborowskie RGK Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz....