Przetargi

Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 – Stworzenie miejsc i warunków do zapewnienia czynnego sportu

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : „Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8- Stworzenie miejsc i warunków do zapewnienia czynnego sportu  ”

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
Roboty przygotowawcze, Roboty ziemne, Odwodnieniem, Podbudowa, Nawierzchnie, Ogrodzenie, Wyposażenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ).

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Brzezina
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2018 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Widera
Ilość wyświetleń: 625
13 lutego 2018 14:55 Marek Widera - Dodanie załącznika [wyb.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2018 15:40 Marek Widera - Dodanie załącznika [skm_c25818012515220.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2018 14:05 Marek Widera - Dodanie załącznika [stwiorb.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)