Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa i wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna”

Przedmiotem zamówienia jest wykonie robót modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego w Gminie Ciasna. W ceku zrealizowania robót będących przedmiotem zamówienia konieczne jest zdemontowanie starych opraw, dostawa i montaż w miejscu zdemontowanych lamp 621 kompletnych opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami...

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie Śląskim w ramach zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego"

3.1 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie Śląskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Samochód musi być sprawny technicznie oraz bezwypadkowy i musi spełniać wymogi...