Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg ustny nieograniczony nawydzierżawienie na cele rolne nieruchomości gruntowej położonej w Panoszowie

Ciasna, dnia 21.07. 2008r. R GK.GG.72243-2/08 O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U ustnym nieograniczonym Wójt Gminy Ciasna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na cele rolne nieruchomości gruntowej położonej w Panoszowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 437/141 na mapie 3 Panoszów o pow. 15,0229...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z nieruchomości stanowiącej własność gminy Ciasna w Sierakowie Śląskim

Ciasna, dnia 05.06.2008 r. R. GK.GG.7145-6/08 O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U ustnym nieograniczonym Wójt Gminy Ciasna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z nieruchomości stanowiącej własność gminy Ciasna, oznaczonej geodezyjnie jako działka 810/120 k.m. 2 Sieraków o pow. 0,0362 ha, zapisanej w księdze...