Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (7)

Przeznacza się do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Ciasna, położoną w Sierakowie Śląskim, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 700/4 o pow. 0,0171 ha z k.m. 4 obrębu Sieraków. Nieruchomość zapisana jest w KW CZ1L/00035058/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Aktualnie stanowi teren rolny. Sprzedaż nastąpi celem polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 533/4 z k.m. 8 obrębu Sieraków o pow. 0,0942 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej. W/w nieruchomości zlokalizowane są w Sierakowie Śląskim przy ul. Słonecznej.

Treść ogłoszenia

 


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. (8)

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości gruntowe niezabudowane w trybie przetargów ustnych nieograniczonych, oznaczone geodezyjnie jako działki:
- Nr 1200/4 o powierzchni 0,0801 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1201/4 o powierzchni 0,0749 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1202/4 o powierzchni 0,0751 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1203/4 o powierzchni 0,0750 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1204/4 o powierzchni 0,0750 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1205/4 o powierzchni 0,0750 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1206/4 o powierzchni 0,0759 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1208/4 o powierzchni 0,0728 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1209/4 o powierzchni 0,0701 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1210/4 o powierzchni 0,0713 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1211/4 o powierzchni 0,0725 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1212/4 o powierzchni 0,0736 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1213/4 o powierzchni 0,0748 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1214/4 o powierzchni 0,0795 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1219/4 o powierzchni 0,0809 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1220/4 o powierzchni 0,0811 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1221/4 o powierzchni 0,0810 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1222/4 o powierzchni 0,0818 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1224/4 o powierzchni 0,0776 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1225/4 o powierzchni 0,0775 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1226/4 o powierzchni 0,0775 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1227/4 o powierzchni 0,0769 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1228/4 o powierzchni 0,0764 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1229/4 o powierzchni 0,0764 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1230/4 o powierzchni 0,0764 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1231/4 o powierzchni 0,0757 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1320/4 o powierzchni 0,1069 ha z k.m. 4 Ciasna.

Nieruchomości stanowią własność Gminy Ciasna, zapisane są w KW CZ1L/00055884/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. W dziale III KW widnieje wpis służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna, który dla działek wymienionych
w wykazie jest bezprzedmiotowy.

Treść ogłoszeniaWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych (11)

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Sierakowie Śląskim, w trybie przetargów ustnych nieograniczonych, oznaczone geodezyjnie jako działki: - Nr 695/3 o powierzchni 0,1021 ha z k.m. 8 Sieraków, - Nr 696/3 o powierzchni 0,0901 ha z k.m. 8 Sieraków, - Nr 697/3 o powierzchni 0,0900 ha z k.m. 8 Sieraków, - Nr 698/3 o powierzchni 0,1015 ha z k.m. 8 Sieraków.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Ciasna, zapisane są w KW CZ1L/00034470/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.
Przedmiotowe nieruchomości stanowią grunty o kształtach zbliżonych do prostokąta. Nieruchomości są niezabudowane. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energii elektrycznej.
W bezpośrednim otoczeniu znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny upraw polowych.

Treść ogłoszenia

 


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (44)

Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym grunt z wykorzystaniem na ogródek przydomowy o powierzchni 96,00 m², stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Księdza Twardocha 2.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 1003/101 o pow. 0,2762 ha z k.m. 4 Ciasna, zapisana w księdze wieczystej Nr CZ1L/00008554/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Ciasna w gminie Ciasna, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ciasna Nr XXIV/167/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r., poz. 3488) przedmiotowa nieruchomość jest położona na terenie oznaczonym na rysunku planu 3MW – zabudowa wielorodzinna.

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Świtała
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2018 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Widera
Ilość wyświetleń: 70
07 września 2018 15:10 Marek Widera - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2018 15:10 Marek Widera - Dodanie załącznika [44.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2018 15:10 Marek Widera - Dodanie załącznika [11.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)