Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i wydzierżawienia

Przeznacza się do użyczenia na działalność statutową Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciasnej, pomieszczenie o powierzchni użytkowej 32,00 m² znajdujące się w budynku położonym w Sierakowie Śląskim przy Alei Parkowej 2. Budynek usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 436/160  z k.m. 6 Sieraków o powierzchni 2,5480 ha.


Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 343/22 z k.m. 1 obrębu Molna o powierzchni 0,8075 ha. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna,  zapisana jest w księdze wieczystej Nr CZ1L/00053854/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Dla miejscowości Molna brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.


Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 15,00 m²  gruntu na posadowienie garażu blaszanego nietrwale z gruntem związanego,  stanowiącego część nieruchomości położonej  w miejscowości Panoszów przy ul. 1-go Maja 21. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako działka  Nr 486/163 z k.m. 1 obrębu Panoszów  o pow. 0,1638 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr CZ1L/00034284/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Lublińcu.

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Świtała
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2017 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Widera
Ilość wyświetleń: 89
01 grudnia 2017 15:18 Marek Widera - Dodanie załącznika [39.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 grudnia 2017 15:18 Marek Widera - Dodanie załącznika [38.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 grudnia 2017 15:17 Marek Widera - Dodanie załącznika [91.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)