Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Nieruchomość położona w Wędzinie przy ul. Muzealnej, stanowiąca wąski pas gruntu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Wędzinie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość zabudowana położona w Wędzinie przy ul. Lompy.

Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok w Gminie Ciasna wraz z aktualizacjami

II Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci (październik 2017)I Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji – 6 808,89 zł; Miesięczna transza zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji – 567,41 zł; Kwota dotacji dla niepublicznego przedszkola – 6 808,89 zł x 75% = 5 106,67 zł; Miesięczna transza dotacji...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Panoszów

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, nieruchomość gruntową, znajdującą się w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia, oznaczoną geodezyjnie jako działki Nr 299/33 i Nr 300/35 z k. m. 3, obrębu Panoszów o łącznej powierzchni0,2553 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna,...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Ciasna

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, nieruchomość niezabudowaną, położoną w Ciasnej, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 616/22 o pow.1,0648 haz k.m 4 Ciasna. Przetarg jest ograniczony do rolników posiadających zameldowanie na terenie gminy Ciasna. Ograniczenie przetargu ma na...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Panoszów

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, nieruchomość położoną w Panoszowie, składającą się z części działki Nr 550/186 tj. powierzchni 1,2000 ha (RV) oraz części działki Nr 421/186 tj. powierzchni 0,8000 ha (RIVb: 0,4882 ha, RV: 0,3118 ha) z k.m. 3 obrębu Panoszów. Przetarg...