Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Panoszów

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, nieruchomość położoną w Panoszowie, składającą się z części działki Nr 550/186 tj. powierzchni 1,2000 ha (RV) oraz części działki Nr 421/186 tj. powierzchni 0,8000 ha (RIVb: 0,4882 ha, RV: 0,3118 ha) z k.m. 3 obrębu Panoszów. Przetarg...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Molna

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, powierzchni 1,7800 ha, stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Molnej. Przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie Nr 354/11, k.m. 2, obręb Molna o pow.2,6878 ha, posiada urządzoną KW CZ1L/00036371/3,...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Ciasna

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działki: Nr 1026/4 o pow.5,3955 ha, Nr 1027/4 o pow. 4,3012 ha, Nr 1028/4 o pow. 0,4532 ha, Nr 1031/4 o pow. 0,3407 ha, Nr 1121/4 o pow. 0,4696 ha, Nr 1122/4 o pow. 0,4638 ha, Nr 1118/4 o pow. 0,4522 ha, Nr 1119/4...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Glinica

Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię500 m² gruntu stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Glinica, z przeznaczeniem na plac zabaw. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 135/8 z k. m. 9 Glinica o pow.2,1767 ha, zapisana...