Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Ciasna, dnia 20.06.2008 r. R GK.GG. 72240-27/08 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Wójt Gminy Ciasna przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową na rzecz użytkownika wieczystego Pana Piotra Pochopin, położoną w Sierakowie Śląskim przy ulicy Szkolnej, oznaczoną geodezyjnie jako działka...

Obwieszczenie Wójta Gminy

Ciasna, dnia 11 czerwca 2008r. R GK.MB 7330-3/08 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciasna Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) Zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 10 czerwca 2008r. została wydana decyzja Nr R GK.MB 7330-3/08 o ustaleniu inwestycji...

Treść pisma

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adm. w spra. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej ...

Ciasna, dnia 28 maja 2008r. ROK. SK 7637-1/6/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dniu 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj Dz.U. z 2000r.. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) z a w i a d a m i a m o wszczęciu w dniu 14.04.2008r. na wniosek „EK.O –...

Konkurs na najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego oraz najlepsze gospodarstwo rolne powiatu lublinieckiego

Ciasna, dnia 29.05.2008r. R GK.GR.6062-6/08 O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu na „Najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego oraz najlepsze gospodarstwo rolne Powiatu Lublinieckiego". Informuję, że karty zgłoszenia do konkursu znajdują...

Treść dokumentu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Ciasna i Sieraków Śl. - Sieraków Śl. ul. Stawowa

Ciasna, dnia 27 maja 2008r. RGK. SK 7637-1/10/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj Dz.U. z, 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm. ) z a w i a d a m i a m o wszczęciu w dniu 23.05..2008r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego...

Treść dokumentu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Ciasna i Sieraków Śl. - Sieraków Śl. ul. Szyszków

Ciasna, dnia 27 maja 2008r. ROK. SK 7637-1/9/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z póz zm. ) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 23.05..2008r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego...

Treść dokumentu

Zawiadomienie o wszczęciu postęp. administrac. na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie dróg gminnych w miejscowości Ciasna i Sieraków Śl. - Ciasna ul. Witosa, Brzozowa i Sikorskiego.

Ciasna, dnia 27 maja 2008r. RGK.SK 7637-1/12/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z póz. zm. ) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 23.05..2008r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego...

Treść dokumentu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Ciasna i Sieraków Śl. - Sieraków Śl. ul. 22 Lipca

Ciasna, dnia 27 maja 2008r. ROK. SK 7637-1/8/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z póz zm. ) o wszczęciu w dniu 23.05..2008r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „GRA...

Treść dokumentu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Ciasna i Sieraków Śl. - Sieraków Śl. ul. Nowa

Ciasna, dnia 27 maja 2008r. RGK. S K 763 7-1/11/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z póz zm. ) z a w i a d a m i a m o wszczęciu w dniu 23.05..2008r. na wniosek Przedsiębiorstwa...

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) ZWOŁUJĘ dnia 29.05.2008r. o godz.14.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Ciasnej XXII Sesję Rady Gminy w Ciasnej z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności...