Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) ZWOŁUJĘ dnia 29.05.2008r. o godz.14.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Ciasnej XXII Sesję Rady Gminy w Ciasnej z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności...

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 29.05.2008r. o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy. Proponuję następujące tematy posiedzenia: Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Omówienie projektów uchwał w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r., zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy, Sprawy...

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 14.05.2008r. o godz. 13.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki. Proponuję następujące tematy posiedzenia: Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Ocena stanu dróg po okresie zimowym. Wizja lokalna na ujęciach wody i sieciach wodociągowych. Sprawy różne. Przewodniczący...

Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz § 39 i 40 Statutu Gminy Ciasna Z W O Ł U J Ę dnia 9.05.2008r. o godz.13.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Ciasnej XX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Ciasnej z następującym proponowanym...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ciasna, dnia 29.04.2008r. R GK. MB-7330/4/07 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciasna Zgodnie z art.53 ust. 1ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U z 2003r Nr 80 poz. 717). Zawiadamiam, strony postępowania: że w dniu 14 kwietnia 2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia...

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 9.05.2008r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych. Proponuję następujące tematy posiedzenia: Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Informacja Dyrektora Pana Piotra Patrzykowskiego na temat działalności GOK. Omówienie pism w sprawie nadania tytułu "Zasłużonych...

Informacja o Elektronicznej Skrzynce Podawczej

I N F O R M A C J A Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że z dniem 29 kwietnia 2008 r. została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza w wersji testowej ale spełniająca wymogi dostarczania dokumentów do urzędu, która dostępna jest pod adresem: www.ciasna.eboi.pl Korzystać z ww. skrzynki można po uprzednim zalogowaniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ciasna, dnia 29.04.2008r. R. GK. MB-7330/3/07 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciasna Zgodnie z art.53 ust. 1ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U z 2003r Nr 80 poz. 717) Zawiadamiam, strony postępowania: że w dniu 8 kwietnia 2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia...