Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dot. firmy KOSZ w Dzielnej przy ul. Leśnej 2

Ciasna, dnia 20 października 2008r. RGK.SK. 7637/I/15/08 D e c y z j a o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1,art. 46a ust.1 i...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciasna z dnia 24 października 2008r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIASNA z dnia 24 października 2008r. Na podstawie art.61 paragraf 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U Nr 98 z 2000 r. poz.1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art.51 ust.1 pkt.2 art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(...

SESJA RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) Z W O Ł U J Ę dnia 28.10.2008r. o godz.13.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Ciasnej XXV Sesję Rady Gminy w Ciasnej z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 22.10.2008r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy. Proponuję następujące tematy posiedzenia: Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Omówienie projektów uchwał w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego...

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 21.10.2008r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych. Proponuję następujące tematy posiedzenia: Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Omówienie: regulaminu wynagradzania nauczycieli, projektu uchwały w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego...

Wykaz pracowników spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze

Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. ) informuję, iż spośród złożonych ofert kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. ochrony środowiska wymogi formalne spełniły oferty: 1. Marii Matanyj zam. Gwoździany 2....