Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykazy nieruchomości przeznaczone wydzierżawienia i sprzedaży

1. Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchnię15 m²gruntu pod garażem blaszanym jednostanowiskowym nietrwale z gruntem związanym. Grunt stanowi część nieruchomości położonej w miejscowości Zborowskie przy ul. Myśliwskiej 1. Nieruchomość jest przeznaczona do...

Ogłoszenie dotyczące zbycia drewna

Gmina Ciasna, ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna ogłasza zbycie drewna pochodzącego z usunięcia drzew z terenów Gminy Ciasna. Cena wywoławcza zgodnie z cennikiem detalicznym na drewno obowiązującym w Nadleśnictwie Lubliniec od 20.01 2017 r.: 1. dąb w ilości 20 m3 w cenie 155,00 zł netto za 1m3 2. topola w ilości 63 m3 w cenie 130,00 zł netto...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. Przedmiotowe nieruchomości położone w Sierakowie Śląskim, stanowią je grunty o kształtach zbliżonych do kwadratu z dostępem do ul. 22 Lipca poprzez drogę gruntową nieutwardzoną.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Nieruchomość położona w Wędzinie przy ul. Muzealnej, stanowiąca wąski pas gruntu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Wędzinie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość zabudowana położona w Wędzinie przy ul. Lompy.